Vi är

Team BRA för Cancerfonden

Motivera varandra för

ETT LIV I RÖRELSE

Team BRA grundades 2021 och handlar om hälsa, glädje, motivation och att göra skillnad tillsammans. Genom att delta i aktiviteter, komma med bra idéer på framtida aktiviteter och engagera sig i insamlingen kan vi faktiskt vara med och påverka framtiden för många. På köpet får vi dessutom lära känna varandra ännu bättre och en chans till att knyta kontakter och nätverka företag emellan. Nätverket består idag av ca 45 partnerföretag som alla verkar inom olika branscher. Teamsatsningen handlar dock inte bara om att samla in pengar till Cancerfonden, det ska även bidra till en ökad träningsmotivation hos medarbetare. Tre av tio cancerfall motverkas genom en hälsosam livsstil och motion, något som är grunden för många av teamets aktiviteter.

image
loggo

Till förmån för

CANCERFONDEN

- Vi är mycket glada över Team BRA:s fantastiska engagemang och insamling till den livsviktiga cancerforskningen. Varje insats räknas och allt engagemang och alla bidrag, stora som små, behövs för att skynda på forskningsframstegen så att vi kan nå vår vision att besegra cancer. Tillsammans gör vi skillnad, säger Jeanette Sundin, Chef insamling och kommunikation på Cancerfonden.

Kommande

EVENEMANG

Padel, Stafettvasan, golf, Göteborgsvarvet, segling, eller gästföreläsningar om kosthållning - målet är att arrangera hälsofrämjande aktiviteter med stor variation för att inkludera hela gruppen. Allt styrs av teamets aktivitetsönskningar och medarbetares intressen! Aktiviteterna blir en chans för medarbetare att sammansvetsas och skapa en större gemenskap.

Tillsammans mot cancer!

background image

Bli en del av

GEMENSKAPEN

Som partnerföretag i Team BRA finns stora möjligheter att nätverka med några av Västsveriges största företag i byggbranschen. Träffa andra företag, potentiella kunder och leverantörer, och knyt kontakter som skapar affärsrelationer. Ömsesidigheten gör både beställare och leverantörer till vinnare.

KOM I KONTAKT MED TEAM BRA